Opleidingsportaal Duthler Academy


  • A1a - Overzicht huidige privacywetgeving

  • totaal aantal uren workshop

    4 uur

    totaal studiebelasting

    16 uur

  • Deze module is onderdeel van cursus A1, 'inleiding in wetgeving omtrent privacy'. De deelnemers leren de basisbegrippen van de huidige privacywetgeving, de uitgangspunten en de verschillende (privacy)rollen in een organisatie. Er wordt een korte introductie gegeven in privacyrecht in het algemeen, de Algemene verordening Gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg (UAvg) in het bijzonder. Het privacyrecht kent een grote samenhang met andere wetten en regelingen, zowel nationaal als internationaal. Soms vormen deze wettelijke regelingen een aanvulling op de Avg, soms komen zij in de plaats ervan. Voor deze module is het voldoende als u zich bewust bent van de verscheidenheid aan wetten.

geplande data

OpleidingbegindatumWorkshopTotale studiebelastingPlaatsInschrijvenKolom 8
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.