Opleidingsportaal Duthler Academy


 • A3a - De Avg in een internationaal perspectief: Europa

 • totaal aantal uren workshop

  4 uur

  totaal studiebelasting

  20 uur

 • Deze module is onderdeel van cursus A3, 'De Avg in internationaal perspectief'. In deze module maken we kennis met de Europese aspecten van de privacywetgeving. De Avg is het voorlopig sluitstuk van een ontwikkeling in de Europese gegevensbescherming. Aan de hand van onderwerpen als 'afstemming', 'toezicht', 'uitwisseling tussen lidstaten' volgen we het spoor terug. We zullen dergelijke onderwerpen uit de Avg ook tegenkomen in Verdragen als het Europees Verdrag voor de rechten van de mens uit 1950 en het Verdrag van Straatsburg van 1981.

  Een belangrijk onderdeel van deze module "Europese aspecten" is gewijd aan de samenhang en het onderscheid tussen het Verdrag van Straatsburg, afkomstig van de Raad van Europa en de regelgeving van de EU zoals de Richtlijn en de Avg. In de workshop wordt nader ingegaan op de verhouding tussen beide stelsels.

  In de module komt verder aan de orde hoe het toezicht op Europees niveau is geregeld en hoe dat zal veranderen als gevolg van de Avg. De samenwerking tussen de nationale toezichthouders in de Artikel 29 Werkgroep zal worden toegelicht. Verder worden de beroepsgang naar het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens behandeld aan de hand van enkele recente uitspraken.

geplande data

OpleidingbegindatumWorkshopTotale studiebelastingPlaatsInschrijvenKolom 8
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.