Opleidingsportaal Duthler Academy


 • A4 - Privacy en aanpalende wetgeving

 • totaal aantal uren workshop

  4 uur

  totaal studiebelasting

  20 uur

 • Deze module is onderdeel van cursus A4, 'Privacy en aanpalende wetgeving'. Na deze cursus hebben de deelnemers inzicht in de wet- en regelgeving die in relatie staan tot de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. Dit is zowel wet- en regelgeving die een nadere invulling betreffen van de formele wetgeving, als sectorspecifieke of onderwerpspecifieke wet- en regelgeving, als aanpalende wet- en regelgeving.

  Voorbeelden van de eerste categorie zijn besluiten en ministeriële regelingen. Voorbeelden van de tweede categorie zijn formele wetten als de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de Wet politiegegevens (Wpg). Voorbeelden van de derde categorie betreffen boek 2 van het BW waarin het jaarrekeningenrecht wordt geregeld en governancecodes.

geplande data

OpleidingbegindatumWorkshopTotale studiebelastingPlaatsInschrijvenKolom 8
A4 - Privacy en aanpalende wetgeving20200520120520 mei 20204 uur20 uur's-GravenhageInschrijven373694