Opleidingsportaal Duthler Academy


  • C2 - Transparantie en effectueren van rechten van betrokkenen

  • totaal aantal uren workshop

    4 uur

    totaal studiebelasting

    20 uur

  • Deelnemers aan deze module krijgen inzicht in alle afzonderlijke plichten, in het belang van het aantoonbaar kunnen laten zien dat de verantwoordelijk tijdig, juist en volledig aan deze plichten heeft voldaan en hoe hij dat organiseert. Dan gaat het over te treffen maatregelen, procedures en mechanismes om bijvoorbeeld betrokkenen binnen vier weken inzage te geven in hun eigen persoonsgegevens, alsook over de consequenties voor aan te schaffen of te ontwikkelen informatiesystemen om het recht van gegevensoverdraagbaarheid te kunnen honoreren. Maar ook gaat het over alle andere vanuit compliance-audits vastgestelde correcte naleving. Denk hierbij aan het vastleggen van compliance waarbij gebruik is gemaakt van continuous audit tools om aan te kunnen tonen vanuit bewijsvoering dat de verantwoordelijke de wetten naleeft en dus zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.

geplande data

OpleidingbegindatumWorkshopTotale studiebelastingPlaatsInschrijvenKolom 8
C2 - Transparantie en effectueren van rechten van betrokkenen20200923120923 september 20204 uur20 uur's-GravenhageInschrijven373353
C2 - Transparantie en effectueren van rechten van betrokkenen20201217121217 december 20204 uur20 uur's-GravenhageInschrijven373355