Opleidingsportaal Duthler Academy


  • C6 - Bewaartermijn

  • totaal aantal uren workshop

    4 uur

    totaal studiebelasting

    20 uur

  • Na deelname aan dit onderdeel kunnen deelnemers beoordelen of de bewaartermijnen die gelden voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de Avg. Ook zijn zij in staat om de eisen te formuleren die vanuit privacywetgeving aan het bewaren en vernietigen van gegevens worden gesteld. Dit is tevens van belang in het kader van aanbestedingsprocedures voor de aanschaf of ontwikkeling van informatiesystemen die moeten voldoen aan de hiervoor genoemde principes van privacy by design en default. Tevens kunnen de deelnemers beoordelen of de procedures en maatregelen voldoende zijn om te bewerkstelligen dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt en dus tijdig worden vernietigd.

geplande data

OpleidingbegindatumWorkshopTotale studiebelastingPlaatsInschrijvenKolom 8
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.