Opleidingsportaal Duthler Academy


  • Module Smart Contracting

  • totaal aantal uren workshop

    12 uur

    totaal studiebelasting

    0 uur

  • Smart contracting is meer dan elektronisch contracteren. Smart contracting is een integrale aanpak van contracteren, waarin alle onderdelen (lifecycles) van het contracteren zijn opgenomen. Smart contracting omvat het opstellen van contracten, het vaststellen van bevoegdheden en identiteit, de onderhandelingen, het sluiten van een overeenkomst door middel van een elektronische handtekening en de uitvoering van contracten. Smart contracting maakt gebruik van IT-services en juridische modellen . Zo is de juridische functie meer effectief en kostenefficiënt te organisen

geplande data

OpleidingbegindatumWorkshopTotale studiebelastingPlaatsInschrijvenKolom 8
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

  • Deelnemers aan deze module krijgen inzicht in de achtergronden van smart contracting en de toepassing ervan in de praktijk. Geleerd wordt hoe het sluiten en executeren van dergelijke contracten geautomatiseerd plaats kan vinden en hoe en welke zekerheden partijen elkaar kunnen geven omtrent de naleving van de afspraken.