Opleidingsportaal Duthler Academy


  • Module Contracteren

  • totaal aantal uren workshop

    4 uur

    totaal studiebelasting

    0 uur

  • In deze module komen de algemene beginselen van het contractenrecht aan de orde. Bij het sluiten van een overeenkomst gaat het om aanbod en aanvaarding, wilsovereenstemming, wilsgebreken, redelijkheid en billijkheid. Is de persoon die tekent wel bevoegd? Wordt de juiste en actuele regelgeving toegepast? Onderwerpen die worden behandeld in deze module zijn: Onderhandelen Proces van sluiten van de overeenkomst Precontractuele fase: fases, goede trouw, redelijkheid en billijkheid Aanbod en aanvaarding Wilsovereenstemming, wilsgebreken: bedreiging bedrog dwaling Algemene voorwaarden Redelijkheid en billijkheid Niet-nakoming: ingebrekestelling en verzuim, wanprestatie

geplande data

OpleidingbegindatumWorkshopTotale studiebelastingPlaatsInschrijvenKolom 8
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.